Önemli Tarihler

Özet Gönderimi için Son Tarih

12 Ocak 2024

 Kesin Kayıt ve Ödeme Tarihi

01-14 Ocak 2024

 Kongre Programı Yayın Tarihi

16 Ocak 2024

Kongre Tarihleri

19-21 Ocak 2024

 Tam Metin Gönderme Son Günü

21 Ocak 2024

 (Tam metin zorunluluğu yoktur)

 ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi 

25 Ocak 2024