Önemli Tarihler

Özet Gönderimi için Son Tarih

29 Eylül 2024

 Kesin Kayıt ve Ödeme Tarihi

30 Eylül 2024 

 Kongre Programı Yayın Tarihi

01Ekim 2024

Kongre Tarihleri

04-06 Ekim 2024

 Tam Metin Gönderme Son Günü

09 Ekim 2024

 (Tam metin zorunluluğu yoktur)

 ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi 

19 Ekim 2024